top of page

Minnestad       og møtestad 

         Litt historie: 

Sunnmørsstova i Brekkegarden var bygd i 1893, og står på Sande Kommune si kulturminneliste. Lærar Jakob Hatlebrekke og kona Marie budde her saman med barneflokken som talde ti born. Sju av desse vart med på den store utferda til Amerika tidleg på 1900-talet. I desse åra reiste ein stad mellom 600 -700 menneske frå vesle Sande over Atlanterhavet for å skape seg nytt liv der borte. Jakob Hatlebrekke skreiv dagbok heilt frå ungdommen av, og dagbøkene hans gir oss eit unikt innblikk både i livet til denne familien, og samfunnstilhøva elles.  

Framsynte tidlegare eigarar har restaurert huset med varsam hand. Mange av dei tradisjonelle sunnmørsstovene er no borte, men Brekkegarden står som eit levande vitnesbyrd. "Her er det godt å vere!" kommenterar  gjestar, medan dei funderer vidare  på akkurat kva det er som gjer at enkelte stader har ein slik eigenarta fred over seg.  

'...med venen din 
ver du aldri 
den fyrste til lag å løyse...'


  

Garden er vertskap for NaKuHel Sunnmøre. NaKuHel står for Natur, Kultur, Helse, og er ein landsomfemnande organisasjon. Formålet er utvikling og drifting av helsefremjande aktivitetstilbod for heile befolkninga.  

Med bakgrunn frå kunstfag, helsefag og naturforvaltning har drivarane av NaKuHel Sunnmøre sett saman ei prosjektportefølje som femnar om kunstnarverkstadar, naturskule, og  prosjekt knytt til undervisning og hortikultur for alle aldersgrupper.

Sjå meir om desse aktivitetane på www.nakuhelsunnmore.no

IMG_3662.jpg
bottom of page