Brekkegarden:

Minnestad       og møtestad 

Brekkegarden ligg i Sande kommune på Søre Sunnmøre, med storhavet rett ut. Garden kan leigast til ferieopphald, og kurs og seminar elles i året. Hos oss får du naturskjønne omgjevnader, arbeidsro og god mat. Ta korte dagsturar med lokale guider, og kanskje ligg tilhøva til rette for ørnesafari? Dagane kan avsluttast med eit solid måltid sesongbasert lokalmat frå vår cateringleverandør, eller ein av restaurantane i nærområdet. 

 Fosnavåg, Ulsteinvik og Runde er like ved, og danner naturlege tyngdepunkt i ein region tufta på  friskheit, innovasjon og livskraft. Stadtlandet, Hakallegarden, Skotholmen, Loen skylift,  Ålesund, Geiranger, Atlanterhavsvegen og eit hav av andre opplevingar ligg der, i perfekt avstand for dagsturar. 

Nyt opphaldet ditt i Brekkegarden, startpunkt for eit mangfald av aktivitetar!

 

 

Historie: 

Sunnmørsstova i Brekkegarden var bygd i 1893, og står på Sande Kommune si kulturminneliste. Lærar Jakob Hatlebrekke og kona Marie budde her saman med barneflokken som talde ti born. Sju av desse vart med på den store utferda til Amerika tidleg på 1900-talet. I desse åra reiste ein stad mellom 600 -700 menneske frå vesle Sande over Atlanterhavet for å skape seg nytt liv der borte. Jakob Hatlebrekke skreiv dagbok heilt frå ungdommen av, og dagbøkene hans gir oss eit unikt innblikk både i livet til denne familien, og samfunnstilhøva elles.  

Framsynte tidlegare eigarar har restaurert huset med varsam hand. Mange av dei tradisjonelle sunnmørsstovene er no borte, men Brekkegarden står som eit levande vitnesbyrd. "Her er det godt å vere!" kommenterar  gjestar, medan dei funderer vidare  på akkurat kva det er som gjer at enkelte stader har ein slik eigenarta fred over seg.  

'...med venen din 
ver du aldri 
den fyrste til lag å løyse...'


  

Garden er også vertskap for NaKuHel Sunnmøre. NaKuHel står for Natur, Kultur, Helse, og er ein landsomfemnande organisasjon. Formålet er utvikling og drifting av helsefremjande aktivitetstilbod for heile befolkninga.  

Med bakgrunn frå kunstfag, helsefag og naturforvaltning har drivarane av NaKuHel Sunnmøre sett saman ei prosjektportefølje som femnar om kunstnarverkstadar, naturskule, og  prosjekt knytt til undervisning og hortikultur for alle aldersgrupper.

Sjå meir om aktivitetane på www.nakuhelsunnmøre.no

IMG_5194.JPG